Telefonní čísla v případě havárie či poruchy :

Pronajímatel  Tomáš Kopřiva                            +420 608 711 261,  +420 776 811 261

UNIQA Asistence        /nonstop/                                                          +420 272 101 020

DIRECT pojišťovna ( 8-18h)                                                                 +420 270 270 777

Linka pomoci řidičům / jen Česká republika/                                 1224       / nonstop/

V případě poruchy motorové části kontaktujte FIAT :

Fiat  CIAO Fiat  :      / nonstop /                                                                      800 200 233

hovory ze zahraniční :                                                                             + 420 221 586 612

Carthago nástavba :   / nonstop /                                        +49 (0) 75 25/92 00-33 33

Při každé nehodě, neoprávněném vniknutí, poškození apod :

  1.      Je nájemce povinen ihned ohlásit jakoukoliv škodu na voze telefonicky přímo pronajímateli na telefonním číslo +420 608 711 261  nebo +420 776 811 261.
  2.      Kontaktovat neprodleně asistenční službu příslušné pojišťovny.
  3.      Je nájemce povinen přivolat policii a požadovat potvrzení se zápisem o události, vypsat Záznam o nehodě.
  4.      Je vždy nutné získat identifikační údaje dalších poškozených či účastníků nehody.
  5.      Vždy pořidit fotodokumentaci.
  6.      Veškeré opravy a nákup náhradních dílů je možno realizovat jen se souhlasem pronajímatele, nezapomenout si vždy nechat vystavit účet, který bude po navrácení pronajímatelem proplacen.