Telefonní čísla v případě havárie či poruchy :

Pronajímatel  Tomáš Kopřiva                            +420 608 711 261,  +420 776 811 261

UNIQA Asistence        /nonstop/                                                          +420 272 101 020

Linka pomoci řidičům / jen Česká republika/                                 1224       / nonstop/

Infolinka UNIQA pojišťovna                                                                 +420 488 125 125

Adresa pro korespondenci :   UNIQA pojišťovna, Evropská 136, 16012 Praha 6

V případě poruchy motorové části kontaktujte FIAT :

Fiat  CIAO Fiat  :      / nonstop /                                                                      800 200 233

hovory ze zahraniční :                                                                             + 420 221 586 612

Carthago nástavba :   / nonstop /                                        +49 (0) 75 25/92 00-33 33

 

 

Při každé nehodě, neoprávněném vniknutí či poškození :

  1.      je nájemce povinen ihned ohlásit jakoukoliv škodu na voze telefonicky přímo pronajímateli na telefonním číslo +420 608 711 261  nebo +420 776 811 261.
  2.      kontaktovat neprodleně nonstop asistenční službu UNIQA pojišťovny na telefonním čísle  (+420)  272 101 020
  3.      je nájemce povinen přivolat policii a požadovat potvrzení se zápisem o události
  4.      je vždy nutné získat identifikační údaje dalších poškozených či účastníků nehody
  5.      vždy pořidit fotodokumentaci
  6.      veškeré opravy a nákup náhradních dílů je možno realizovat jen se souhlasem pronajímatele, nezapomenout si vždy nechat vystavit účet, který bude po navrácení pronajímatelem proplacen
  7.      vozy jsou kryty zárukou výrobce, případnou opravu je nutné provést v autorizovaném servisu výrobce