Na této stránce se dozvíte všechny důležité informace ohledně plateb a poplatků při nájmu vozu.

 

1. Po potvrzení rezervace obdrží nájemce e-mailem nebo poštou:

 • smlouvu o nájmu podepsanou pronajímatelem
 • fakturu k uhrazení zálohy cca 30% celkové částky se splatností 5 pracovních dnů
 • všeobecné smluvní podmínky nájmu obytného vozu

S uhrazením zálohy zašle obratem nájemce podepsanou smlouvu a podepsané všeobecné smluvní podmínky e-mailem nebo poštou. Záloha slouží pro závaznou blokaci termínu.

2. Doplatek nájemného vč. případného nadstandardního vybavení je splatný nejpozději v den převzetí vozu.

3. Nájemce nejpozději v den převzetí vozu skládá vratnou kauci 30 000 Kč na úhradu možných škod nekrytých havarijním pojištěním.

4. Při předčasném ukončení nájmu nezaviněném pronajímatelem se zbývající nájemné nevrací.

5. Platby při převzetí vozu / doplatek nájemného + servisní poplatek + kauce / lze provést hotově nebo zálohovou fakturou předem.

Servisní poplatek zahrnuje mj. :

 • kompletní vyčištění interiéru a exteriéru vozidla
 • dezinfekci interiéru ozónem
 • 2x plynové láhve dostatečně plné
 • WC chemie, rychlerozložitelný toaletní papír
 • doplněné provozní kapaliny (20l užitková voda, kapalina do ostřikovačů)
 • přípravu vozidla ( plná nádrž PHM, kontrola tlaku v pneu, kontrola hladiny oleje )
 • poučení a proškolení při převzetí vozidla
 • asistenční službu na telefonu po dobu nájmu
 • administrativu

Servisní poplatek se nehradí při nájmu nad 8 dnů.

Storno poplatky:

 • do 7 dnů od podpisu smlouvy a uhrazení zálohy manipulační storno poplatek 1500,- Kč
 • 60 a více dnů předem                         30 % celkového nájemného
 • 30 – 59 dnů předem                           50 % celkového nájemného
 • 16 – 29 dnů předem                           80 % celkového nájemného
 •   0 – 15 dnů předem                         100 % celkového nájemného

Sankce a poplatky:

Nájemce je povinen uhradit za:

 • ztrátu technického průkazu či zelené karty od pojištění – 5 000 Kč
 • ztrátu klíčů od zapalování nebo nástavby – 10 000 Kč
 • ztrátu registrační značky – 3 000 Kč
 • při extrémním znečištění (olej, barva, asfalt, lepidlo atd.) –  5 000 Kč
 • poškozenou či nefunkční markýzu – 25 000 Kč
 • za porušení zákazu vstupu domácích mazlíčků – 2 000 Kč
 • za porušení zákazu kouření – 5 000 Kč
 • za nevyprázdněné WC – 500 Kč
 • za poškození či znečištění, které nelze odstranit – náhrada v plné výši!
 • chybějící stav paliva – odhad chybějícího zbytku + 300 Kč
 • poškození exterieru vozu nevztahující se na pojištění – dle ceny autorizovaného servisu

Veškeré poškození a ztráty se strhávají z vratné kauce. V případě poškození větší než je výše kauce je nájemce povinen doplatit rozdíl neprodleně a v plné výši.