Na této stránce se dozvíte všechny důležité informace ohledně plateb a poplatků při nájmu vozu.

1. S potvrzením rezervace obdrží nájemce e-mailem nebo poštou:

 • Smlouvu o nájmu podepsanou pronajímatelem
 • Všeobecné smluvní podmínky nájmu obytného vozu
 • fakturu k uhrazení zálohy cca 30% celkové částky se splatností 5 pracovních dnů

Nájemce zašle podepsanou Smlouvu a podepsané Všeobecné smluvní podmínky e-mailem nebo poštou.
Uhrazením zálohy a dodáním podepsaných smluvních dokumentů (Smlouvy a VSP) je teprve rezervace platná!

2. Doplatek nájemného vč. případného nadstandardního vybavení je splatný nejpozději před převzetím vozu.

3. Nájemce nejpozději před převzetí vozu skládá vratnou kauci 30 000 Kč k úhradě možných škod nekrytých havarijním pojištěním.

4. Při předčasném ukončení nájmu nezaviněném pronajímatelem se zbývající nájemné nevrací.

5. Veškeré platby lze provést hotově nebo platebním převodem.

Servisní poplatek zahrnuje mj. :

 • kompletní vyčištění interiéru a exteriéru vozidla
 • dezinfekci interiéru ozónem
 • 2x propan láhve dostatečně plné
 • WC chemie, rychlerozložitelný toaletní papír
 • doplněné provozní kapaliny (20l užitková voda, kapalina do ostřikovačů)
 • přípravu vozidla ( plná nádrž PHM, kontrola tlaku v pneu, kontrola hladiny oleje )
 • poučení a proškolení při převzetí vozidla
 • asistenční službu na telefonu po dobu nájmu
 • administrativu

Servisní poplatek se nehradí při nájmu nad 8 dnů včetně.

Storno poplatky:

 • do 7 dnů od podpisu smlouvy a uhrazení zálohy manipulační storno poplatek 1500,- Kč
 • 60 a více dnů předem                         30 % celkového nájemného
 • 30 – 59 dnů předem                           50 % celkového nájemného
 • 16 – 29 dnů předem                           80 % celkového nájemného
 •   0 – 15 dnů předem                         100 % celkového nájemného

Sankce a poplatky:

Nájemce je povinen uhradit za:

 • ztrátu technického průkazu  – 5 000 Kč
 • ztrátu klíčů od zapalování nebo nástavby – 10 000 Kč
 • ztrátu registrační značky – 3 000 Kč
 • při extrémním znečištění (olej, barva, asfalt, lepidlo atd.) –  5 000 Kč
 • poškozenou či nefunkční markýzu – 25 000 Kč
 • za porušení zákazu vstupu domácích mazlíčků – 2 000 Kč
 • za porušení zákazu kouření – 3 000 Kč
 • za nevyprázdněné WC – 500 Kč
 • za poškození či znečištění, které nelze odstranit – náhrada v plné výši!
 • chybějící stav paliva – odhad chybějícího zbytku + 300 Kč
 • poškození vozu nevztahující se na pojištění – dle ceny autorizovaného servisu

Veškeré poškození a ztráty se strhávají z vratné kauce.
V případě poškození větší než je výše kauce je nájemce povinen doplatit rozdíl neprodleně a v plné výši.