Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané ve Vašem počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil. Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek.

Jak se dělí cookies

Cookies lze rozdělit podle toho, kdo je k Vám na web umisťuje, tj. na

 • Cookie první strany (first party cookie) – jejich platnost je omezena na doménu webu, který prohlížíte. Tyto cookies jsou považovány za bezpečnější.
 • Cookie třetí strany (third party cookie) – jsou umístěny pomocí skriptu z jiné domény. Uživatele tak lze sledovat napříč doménami. Používají se často pro vyhodnocení účinnosti reklamních kanálů.

Podle trvanlivosti lze cookies rozdělit na

 • Krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče
 • Dlouhodobé (persistent cookie) – po zavření prohlížeče zůstávají zachovány, vymažou se teprve po uplynutí velmi dlouhé doby (ta záleží na nastavení Vašeho prohlížeče a nastavení cookie). Můžete je také ručně odstranit.

K čemu cookies používáme

Na našem webu používáme tyto cookies.

 • Google Analytics  První strany, dlouhodobé. Jsou využity ke generování anonymních statistik o používání webu.
 • Hotjar  První strany, krátkodobé i dlouhodobé. Pro analýzu návštěvnosti a zlepšení ovladatelnosti tohoto webu používáme nástroj Hotjar.
 • AdWords  Třetí strany, dlouhodobé. Jsou využity pro lepší cílení našich kampaní, remarketing na Google a vyhodnocení jejich dopadu.

Do cookies nikdy neumisťujeme citlivá nebo osobní data.

Jak lze upravit využívání cookies

Vymazání

Vymazat můžete cookies ve Vašem prohlížeči – zpravidla bývá umístěno v „Historii“ navštívených stránek.

Blokování

Prohlížeče umožňují umísťování cookies na Vás počítač zablokovat. V takovém případě bude ale funkcionalita těchto stránek omezena. Informace o nastavení ukládání souborů cookies ve Vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče.

Další informace o cookies a jejich využití najdete na stránkách AboutCookies.org.

Tento web používá Google Analytics

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen “Google”). Služba Google Analytics používá souborů cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.

Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to:

 • přehledy zobrazení v reklamní síti Google
 • remarketing – zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů
 • rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat). Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google

Jak zakázat sledování Google Analytics

Pokud nechcete poskytovat anonymní data o používání webu službě Google Analytics, můžete použít plugin poskytovaný společností Google. Po nainstalování do Vašeho prohlížeče a aktivaci nebudou dále data odesílána.

Tento web používá Hotjar

Tato stránka využívá služeb poskytovaných Hotjar Ltd. Hotjar poskytuje služby jako tepelné mapy, monitorování, formuláře, průzkumy, ankety či personalistiku. Informace vygenerované tracking kódem a cookie o použití stránky bude archivována společností Hotjar na serverech v Irsku.

Následující informace mohou být sbírány přes váš přístroj a prohlížeč:

 • IP adresa vašeho přístroje (uložena v anonymním formátu)
 • vaše emailová adresa včetně vašeho jména a příjmení
 • velikost obrazovky vašeho přístroje
 • typ přístroje (unikátní identifikace přístroje) a informace o prohlížeči
 • geografická poloha (pouze stát)
 • preferovaný jazyk pro zobrazení stránky

Hotjar tyto informace využije za účelem vyhodnocení použití stránky, vytvoření reportů o aktivitě stránky pro webové operátory a k poskytnutí dalších služeb souvisejících s aktivitou webu a použití internetu. Hotjar používá řadu služeb poskytovaných třetími stranami, jako je Google Analytics nebo Optimizely. Tyto služby mohou sbírat informace zaslané vaším prohlížečem jako součást požadavku webové stránky, jako jsou cookies nebo požadavek na IP. Informaci, jak Google Analytics a Optimizely sbírají a zpracovávají vaše data můžete získat v podmínkách užití těchto aplikací. Pokračováním užívání této webové stránky dáváte svůj souhlas se zpracováním výše uvedených dat společností Hotjar a třetími stranami využívanými Hotjar v souladu s jejich podmínkami. Cookies používané Hotjar mají různou dobu trvání; některé platí 365 dní, jiné platí pouze pro aktuální relaci.

Odhlásit se můžete na následujícím odkazu.